صنایع الکترونیک مهزیار با نام تجاری مات شو  در سال 1389 با هدف طراحی و اجرای پروژه های هوشمند سازی ادارات و منازل متولد شد . این شرکت با انجام پروژه های متعدد در زمینه های RFID , BMS ,RTLS ، اینترنت اشیاء و دکوراسیون مدرن تجربه های زیادی در هوشمند سازی اماکن کسب نمود . 

 

 فرهنگ کاری مات شو

 

  • هدف ما حل کردن مشکلات مشتریان است. به همین دلیل همراه شما وارد گود می شویم. ما هم آستین ها را بالا می زنیم و در کنار شما به حل مشکلات می پردازیم.
  • به مشتریان کمک می کنیم موفق شوند، چراکه موفقیت ما در گرو موفقیت مشتریان است. موفقیت شما برای ما مهم است چرا که می خواهیم همیشه در کنار شما بمانیم.
  • در هر تصمیم گیری از خودمان می پرسیم این کار چه کمکی به مشتریان می کند. این به آن معنی است که همیشه منافع شما را در اولویت قرار می دهیم.
  • اگر بدانیم که خدمات ما به شما کمکی نمی کند، مطمئنا این را به شما می گوییم. فقط نمی خواهیم خدمات خود را بفروشیم. ایجاد مشتری موفق و راضی مهمترین هدف ماست.
  • ما دوست مطیعی که هر چه شما بگویید، چشم بگوید نیستیم . ما می خواهیم مشاوران مورد اعتمادتان باشیم. در مورد درخواست های شما با یکدیگر گفتگو می کنیم و همراه با هم مواردی را اجرا می کنیم که برای شما ارزش ایجاد نماید. ما برای اینکه شما را از خود راضی کنیم تمامی در خواست هایتان بی چون و چرا انجام نمی دهیم. سعی می کنیم برای شما ارزش بیافرینیم تا از ما راضی باشید.
  • قولی نمی دهیم که نتوانیم به آن عمل کنیم. اصلن دوست نداریم بدقول باشیم. اگر کاری را نتوانیم انجام دهیم، قول انجام آن را نمی دهیم.